TRẦN - VÁCH THẠCH CAO

VÁCH THẠCH CAO TIÊU CHUẨN GYPROC
 • Mã sản phẩm: VTC01
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN THẠCH CAO
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: Tấm thạch cao Gyproc
 • Bảo hành: 12 tháng
VÁCH NGĂN THẠCH CAO CHỐNG ẨM
 • Mã sản phẩm: VTC02
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN THẠCH CAO
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: Tấm thạch cao chịu ẩm
 • Màu sắc: Tùy chọn mầu sơn tường
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kích thước: Theo thiết kế

VÁCH NGĂN COMPACT

Vách Compact 1006
 • Mã sản phẩm: CP1006
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN COMPACT HPL
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: Compact HPL
 • Màu sắc: Màu ghi sáng
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Kích thước: Theo thiết kế
Vách Compact 1004
 • Mã sản phẩm: CP1004
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN COMPACT HPL
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Màu sắc: Màu ghi sáng hoặc màu kem
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Kích thước: Theo thiết kế
Vách Compact 1006A
 • Mã sản phẩm: CP1006A
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN COMPACT HPL
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: Compact HPL
 • Màu sắc: Màu ghi sáng
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Kích thước: Theo thiết kế
Vách Compact 1013
 • Mã sản phẩm: CP1013
 • Nhóm sản phẩm: VÁCH NGĂN COMPACT HPL
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: Compact HPL
 • Màu sắc: Xanh
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Kích thước: Theo thiết kế

PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH

PHỤ KIỆN 01
 • Mã sản phẩm: PK304_1
 • Nhóm sản phẩm: PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: NHÔM SƯỚC
 • Màu sắc: INOX
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
PHỤ KIỆN 02
 • Mã sản phẩm: PK304_2
 • Nhóm sản phẩm: PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: INOX
 • Màu sắc: NHÔM SƯỚC
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
PHỤ KIỆN 03
 • Mã sản phẩm: PK304_3
 • Nhóm sản phẩm: PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: INOX
 • Màu sắc: NHÔM SƯỚC
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
PHỤ KIỆN 04
 • Mã sản phẩm: PK304_4
 • Nhóm sản phẩm: PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH
 • Nhà sản xuất: Mỹ Thuận
 • Chất liệu: INOX
 • Màu sắc: NHÔM SƯỚC
 • Xuất sứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng